Kinesisk astrologi:

Kinesisk astrologi er basert på årstegn, det er 12 av dem.

Rotte, Okse, Tiger, Hare, Drage, Slange, Hest, Geit, Ape, Hane, Hund, Gris.

Så er det 5 elementer;

Metall, vann, tre, ild, jord

og fødselstimen som avgjør. Fødselstimen er "ascendanten".

Rottas time: 23:00-00.59, Oksens time: 01:00-02:59, Tigerens time: 03:00-04.59, Harens time er: 05:00-06.59, Dragens time er: 07:00-08:59, Slangens time er: 09:00-10:59, Hestens time er: 11:00-12.59, Geitas time er: 13:00-14:59, Apens time er: 15:00-16:59, Hanens time er: 17:00-18.59, Hundens time er: 19:00-20:59, Grisens time er 21:00-22.59.

I Østen hegner de om sitt fødselsår og skaffer seg gjenstander av dyret i sitt år, mens de bærer smykker av "ascendant"-dyret sitt.

 

 

Korte fakta om Rotta.

Kinesisk navn er SHU, tegnet for sjarm.
Stikkord: karisma, sjarm, slagferdighet og omgjengelighet.
Negative sider er: Utbytting, grådighet og hemmelighetsfulle.
Rottas time er: 23:00-00.59.
Lyseblå er Rottas farge, diamanter er deres stener.
Drage og Ape er de beste partnere, mens Kanin, Hest, Geit og Hane kan by på problemer.

 

Metallrotta, 1900 og 1960

(fra 28 januar i 1960)
Disse rottene er sterke og målebevisste.
De liker å ha ansvar og er gode ledere.
I partnerskap er de ofte sta og ubøyelige, noe som ofte resulterer i skillsmisse om de ikke lærer å jenke seg.

Noe annet Metallrotter sliter med er sjalusi og et eksplosivt sinne.
Hjemmet innreder de med omhu og god smak.

 

Vannrotta, 1912 og 1972

Vannelementer har evnen til å påvirke andre mennesker, det har absolutt Vannrotta.
Disse rottene har enorme talegaver, de er vennlige og de er imøtekommende.
De er gode lyttere og forståelsesfulle, men de vil ofte oppnå noe med det gode de gjør..

 

Trerotta, 1924 og 1984

De later som de er selvsikre disse rottene, men bak denne Trerottas fasade skjuler det seg en usikkerhet, i motsetning til andre rotter.
De skjuler det godt, det er bare de som står denne rotta nær som vet hvor redde de er for å mislykkes. De har, likevel, en egen evne til å lykkes på alle fronter.
Dette er de mest familiekjære rottene.

 

Ildrotta, 1936 og 1996

Rotter er livlige, Ildrotta den livligste av alle.
De elsker å reise og de elsker å ha prosjekter på gang.

De er livredde rutiner og de bytter både jobb, bolig og kjærester ofte.
Livsgleden er enorm og dette er de rauseste av alle rottene.

 

Jordrotta, 1948 og 2008

Dette er den konservative rotta.
Av og til er denne rotta direkte gjerrig.
De er de flittige arbeidere og de får utrettet alt de setter seg fore.
Dette er også den mest stabile og jordnære rotta.
De arbeider hardt for å sikre seg og familien, samt venner, som betyr mye for denne rotta.

 

 

 

Korte fakta om Oksen.

Oksens kinesiske tegn er NIU, symbolet for arbeidsomhet.
Timen er fra 01:00-02:59.
De er ærlige, pålitelige, lojale og standhaftige.
Negative trekk: snusfornuftige, tverre og trangsynte.
Fiolett er deres farge, agat er deres sten.
De går godt sammen med: Slange, Hane og Rotte
Kollisjon med: Tiger, Drage, Hest og Geit.

 

Metalloksen, 1901 og 1961

Metallokser arbeider hardest av Oksene.

De er samvittighetsfulle og utholdende.

Okser er generelt ærlige mennesker og pålitelige.
Ulempen ved å være Metallokse er at de viser sjeldent følelser og de virker ofte reserverte.
De er sterke som stål og har vilje av samme metall.

De er ikke redde for å forsvare seg selv eller andre.

 

Vannoksen, 1913 og 1973

Denne Oksen er den mest fleksible av Oksene.

De viser lettere følelser og er mer samarbeidsvillige enn Okser flest.
Deres tålmodighet er enorm, men når de først skjærer seg på noen, så vil de ikke høre, ikke forstå og ikke inngå kompromiss.

 

Ildoksen, 1937 og 1997

Denne Oksen er energisk og dynamisk.

De er ledere og vet å styre folk.

Det er ikke fritt for at disse Oksene er dominerende, men de er også forbløffende fordomsfrie.
Hissige er de og de kan ofte ta overilte avgjørelser, men angrer fort.
De er ekstremt lojale overfor venner og familie.

 

Treoksen, 1925 og 1985

Dette er tolerante og rettskafne Okser.

Det er også de Oksene som er mest villige til å forhandle og inngå kompromisser.
De har selvsikkerheten naturlig og dette gjør dem til personer man trives med, for selvsikkerheten er naturlig og smittende.

 

Jordoksen, 1949 og 2009

Jordoksen er meget flittig og oppvakt.

De kjenner sine begrensninger og tolererer andres svakheter.
De er oppriktige og beskjedne.

Venner betyr mye for dem og de kan gjøre mye mer enn forventet for å hjelpe sine venner.

 

 

Korte fakta om Tigeren

Kinesisk navn er HU, tegnet for mot.
Tigertimen er fra 03:00-04.59
Stikkord: mot, entusiasme, dristighet og energi
Ulemper: Impulsive, forfengelige og ulydige.
Grønn er Tigerfarge, mens stenen er Rubin.
Tigrene passer best sammen med Hest og Hund
dårligst sammen med: Okse og Ape.

 

Metalltigeren, 1950 og 2010

Dette er Tigeren som liker å skille seg ut.

Den er fargerik og meget skarp i kantene.
Dessverre lider den av humørsvinginger og da er det ikke lett å forholde seg til.
De har en utpreget konkurranseinnstilling til det meste og de konkurrerer både på lek og på alvor.

 

Vanntigeren, 1902 og 1962

Dette er den mest forståelsesfulle av Tigrene og er ikke så utpreget hissig som de andre.
Denne Tigeren virker ofte "laid-back" og likegyldig, men den slår til når man minst venter det.
Intuisjonen til denne Tigeren er sterk.

 

Tretigeren, 1914 og 1974

Dette er den mest sosiale av Tigrene, denne Tigeren har ikke det store behovet for å dominere og lede som de andre Tigrene.
De er varme og sjenerøse noe som gjør de populære, men undervurder aldri denne Tigerens styrke.

De kan lure i gresset i dekader om de skal felle en fiende og når de angriper, så kommer det som "klar Tiger fra ingensteds"!

 

Ildtigeren, 1926 og 1986

Dette er den dramatiske, fargerike og intense Tigeren.

De er karismatiske og de er overbevisende.

De er alltid opptatt av noe og de har alltid en haug av beundrere rundt seg.

De elsker det!
Pussig nok er denne Tigeren trofast i ekteskap og det er sjeldent det blir skillsmisse.
De har humor i mengder og kan le av seg selv og gjerne av andre.

 

Jordtigeren, 1938 og 1998

Denne Tigeren har en ansvarsfølelse medfødt som de andre Tigrene må utvikle.
Dette er den fredelige og jordnære Tigeren.
Siden de lett tar på seg ansvar for andre, så må de passe seg for ikke å tømme seg helt for energi.
De er utmerket i gruppearbeid, selv om de liker best å lede gruppen.

 

 

Korte fakta om Haren

Harens kinesiske tegn er TU, tegnet for fred.
Harens time er kl.05:00-6.59
Stikkord for Harene er: klokskap, forsiktighet og fredsommelige.
På minussiden: Snobberi og eiesyke.
Pastellfarger i blått og grønt er Harens farger.
Stenen er smaragd.
Harer går godt sammen med andre Harer, Geita og Grisen
mindre godt sammen med Rotte, Ape og Hane

 

Metallharen, 1951 og 2011

Metallharen er den mest tøffe av Harene.
Denne Haren kan til og med være slu og snedig.
De er intense i alle sine relasjoner, så følelsene er ofte sterke og voldsomme, noe som gir seg utslag i sjalusi og eiesyke. Denne Haren er ellers ryddig og ordentlig og flittig.

 

Vannharen, 1903 og 1963

Denne Haren er forsiktig og litt sky.
De er snille av natur og blir ofte utnyttet.
Deres følsomme natur gjør at de støtter venner og gir en hjelpende hånd til alle i nød. De er generøse og ydmyke.
De lar seg, dessverre, lett såre.

 

Treharen, 1915 og 1975

Treharen er også snill av natur.

Deres indre usikkerhet gjør at noen vil legge hanevingene over dem, mens andre oppfatter dem som smiskete.
Treharen ønsker fred mer enn andre og strekker seg langt for å oppnå denne freden, men blir de tråkket på så trekker de seg vekk og furter i stedet for å kjempe.

 

Ildharen, 1927 og 1987

Ild er ild, det gjelder også denne Haren.

Dette er den mest energiske av alle Harene.

Den har pågangsmot og diplomatiske evner.

Den er ikke så lettskremt og kan bite til om den føler seg truet.
Likevel, så er den Haren tilhenger av fred og vil helst ha fredelige løsninger på enhver konflikt.

 

Jordharen, 1939 og 1999

Dette er Haren som gir de gode rådene og dette er Haren som samler seg gods og gull.

De har alltid en sparegris eller to... - i tilfelle dårlige tider.
Frykten for pengemangle kan gjøre at denne Harens forsiktighet oppfattes som gjerrighet.
Denne Haren er omsorgsfull og familiekjær.

 

 

Kort om Drager

LONG, tegnet for hell, er Dragens kinesiske tegn.
Styrke: selvsikker, tapper og oppfinnsom
Svakhet: arroganse og taktløshet.
Blått og grønt er begge "dragefarger"
Stenen er rav.
Dragen går godt sammen med: Rotta og Apen
Verre er det med: Okse, Geit og Hund

 

Metalldragen, 1940 og 2000

Disse Dragene er sterke allierte, men få dem ikke som motstandere.

De er nådeløse i krig og hevngjerrige.
Dette er tøffe Drager som vet hva de vil og nøler ikke med å bruke alle midler for å få det slik de vil.
De er ærlige og de er sterke.

De har meninger og synger ut.

Alltid på jakt etter spenning.

 

Vanndrage, 1952 og 2012

Disse Dragene er også krigere, men de er fredeligere enn de andre Dragene i strid.
De tenker mer objektivt og tar beslutninger mer på bevis enn antagelser.
De bærer ikke nag, slik de andre Dragene har lett for å gjøre og de er mer fredsommelige av natur enn Drager flest.

 

Tredrager, 1904 og 1964

Disse Dragene er de fantasifulle og de ivrigste til å debattere.

De elsker kunst og vakre gjenstander.
I strid er de nådeløse, men de begrenser striden til verbale angrep.

Dog, de er nådeløse i sin verbale feide og moser enhver motstander, med sin skarpe, sverdformede tunge.

 

Ilddrager, 1916 og 1976

Dette er eksplosive Drager som brøler før de tenker.

Dette er drager man legger merke til.
Om de lærer seg å kontrollere temperamentet vil folk elske deres styrke i stedet for å frykte dette temperamentet.
De får ting unna, ikke ved å gjøre det selv, men ved å organisere.

 

Jorddrager, 1928 og 1988

Jorddragen er den logiske Drage og de kan dette med å organisere.
Jordragen er omgjengelig og arbeidsvillig.

Den er eksplosiv, men den tar seg tid til å lytte på folk før den feller dom.

 

 

Kort om Slanger

Det kinesiske tegnet er SHE, tegnet for skarpsinn.
Slangens time er: 09:00-10:59.
Positive sider: skarpsindige, vise og medfølende
skyggesider: manipulerende, ondskapsfulle og eiesyke.
Slangens farge er rød og steinen er heliotrop.
Slangen går godt sammen med: Oksen og Geita
mindre heldig er: Tiger og Gris

 

Metallslangen, 1941 og 2001

Dette er et luksusdyr, de elsker ting som gjør livet behagelig og de elsker penger.
Metallslangen har en vilje av stål og viser viljestyrke på de mest utspekulerte måter, men sluheten, ah... - hvilken sluhet.

De er så slue at det er sjeldent noen oppdager hva de vil før det er for sent.
Sjenerøse er disse Slangene, det skal de ha, de kjenner ikke ordet knussel:)

 

Vannslangen, 1953 og 2013

Disse Slangene elsker sin familie og venner og vil gjøre alt for å ha et godt forhold til disse.
Det er kjærlige slanger og omsorgsfulle.
Disse Slangene har en sterk intuisjon og utvikler de sine synske evner, så er det få som har mer virkelig kontakt med "den andre dimensjonen" enn Vannslangen.

 

Treslangen, 1905 og 1965

Disse Slangene vil klare alt alene og ikke fortelle noen om sine indre problemer.
Likevel, de har en stor bekjentsskapskrets, men få venner.

Treslangene trives i sitt eget selskap og søker roen i hjemmet.
De kan fordype seg i en hobby eller i en bok i timer og pusle med sitt.

 

Ildslangen, 1917 og 1977

Karismatiske og åpenhjertige kan man si om Ildslangen.

Mens de andre Slangene ofte er tause og innadvendte er denne Slangen utadvendt og kontaktskapende.
Denne Slangen higer etter berømmelse og liker å stå i sentrum av begivenhetene.

 

Jordslangen, 1929 og 1989

Denne Slangen er taus og arbeidssom.

Den jobber taust for seg selv og er ikke så karismatisk som de andre Slangene.
De er mer praktiske enn sine med-slanger og samler penger mer i det stille.
De er også mer opptatte av hjemmet enn livet utenfor.

 

 

Kort om Hesten

Hestens kinesiske tegn er MA, som er tegnet for eleganse.
Hestens time er 11:00-12.59
Positive egenskaper er: livlighet, munterhet, uavhengige og de har vidd.
Skygger: flyktighet, forfengelighet og ustadighet.
Flammeorange er Hestens farge, stenen er topas.
Hester går godt sammen med: Tiger og Geit
mindre bra sammen med Rotte og Okse

 

Metallhesten, 1930 og 1990

Metallhesten er meget eventyrlysten og frihetselskende.

Denne Hesten elsker å være på vandring, uten at den vet helt hvor den skal... - det er reisen i seg selv som er spennende.
Men, i vennskap er denne Hesten 100% lojal og pålitelig

 

Vannhesten, 1942 og 2002

Denne Hesten er den mest skiftende.

Hos noen Vannhester gir det seg utslag i en sjarmerende spontanitet, mens hos andre Vannhester kan det rett og slett virke så ustabilt at folk irriterer seg.
Humor og godt humør skal denne Hesten har ros for og det er ikke noe vondt i dem.

 

Trehesten, 1954 og 2014

Dette er den stødigste av Hestene og den mest disiplinerte.
Som de andre Hestene er dette en munter Hest og den er meget samarbeidsvillig.

De er ofte gruppens humørspredere.
Denne Hesten arbeider hardt og blir respektert for sin arbeidsvilje og innsats.

 

Ildhesten, 1906 og 1966

Kineserne sier at Ildhesten etterlater seg ødeleggelse overalt, men fakta er at Ildhesten er enten meget inntens og flittig, eller dypt ulykkelig.

Denne Hesten trenger å bruke sin energi og et liv i stillhet gjør disse bohemene ulykkelige.

 

Jordhesten, 1918 og 1978

Jordhesten er en grubler.

Den grubler mye og virker meget filosofisk.

Noen av Jordhestene har rett og slett problemer med å bestemme seg, ubesluttsomheten preger dem og dette kan irritere omgivelsene.

De er ikke kjent for å være særlig stabile kjærlighetspartnere, men de er lojale venner.

 

 

Kort om Geiter

Det kinesiske tegnet er YANG, tegnet for kunst.
Geitas time er: kl.13:00-14:59
Egenskaper: kunstneriske, kreative, milde og følsomme.
Skyggesider: Uselvstendige, smigrende og nytelsessyke.
Geitas farge er rosa og purpurrødt. Steinen er Månestein.
Geita går godt sammen med Hare, Hest og Gris
mindre bra sammen med Rotte og Okse, samt problemer med Hunden

 

Metall-Geita, 1931 og 1991

Geiter har ikke det hardeste "skallet", men Metallgeita liker å late som og gi inntrykk av at den er beinhard:)
De som kjenner denne Geita vet at den har et hjerte av gull.

Panseret det later som den bærer er bare et skjold, de er så redde for å bli såret at de slipper helst ingen for tett innpå før de er kontrollert GRUNDIG.

 

VannGeita, 1943 og 2003

Vanngeita er elskelige av natur og de trives veldig godt i hjemmelige og trygge omgivelser.

De hater støy og bråk og gjør alt for å få fred!

De er føyelige av natur og stabile.
Når de får opparbeidet selvtillit så er de muntre og joviale personer.

 

Tregeita, 1955 og 2005

Dette er kompisgeita som stiller opp for alle, enten de fortjener det eller ikke.
Denne Geita gir alt i vennskap og tar det som en selvfølge at andre gjør det samme.
Om den ikke får det som den vil så kan den furte, men furtingen går fort over:)

 

Ildgeita, 1907 og 1967

Denne Geita elsker dramatikk og den elsker kunst og teater.

De er selv kunstneriske og skapende.
Denne Geita er den mest selvstendige og klarer seg best på egen hånd av Geitene.
Denne Geita er veldig sosial, i Geitemålestokk.
Ofte kan denne Geita være så opptatt av ikke-vold at den ikke innser realiteten i en situasjon.

 

Jordgeita, 1919 og 1979

Denne Geita er den mest familiekjære av Geitene og DET sier ikke lite.
Jordgeita er den som er den mest stabile og fornuftige av Geitene.

Den er mest realistisk, men minst selvsikker.
Penger må denne Geita ha, ellers blir den usikker og stresset.

 

 

Kort om Apene

Kinesisk tegn er HOU, tegnet for fantasi.
Apens time er kl. 15:00-16:59
Egenskaper: Skarpsinn, allsidighet, fantasi og humor.
Skygger: Slue, løgnaktige, beregnende og frekke.
Apens farge er gul og steinen er agat eller akvamarin.
Aper går godt sammen med Rotter og Drager
mindre heldig er Haren og Hanen

 

Metallapen, 1920 og 1980

Denne Apen har viljestyrke og sjarm.

Overtalelsesevnene er unike, de vet hva de vil og de får det til.
De jobber gjerne og de jobber hardt.
Dette er meget lidenskapelige mennesker.

 

Vannaper, 1932 og 1982

Disse Apene er lette å såre og de er følsomme.

De er også mestere i å skjule følelser for andre.

Når de først tør å slippe seg løs, så er de lekne og muntre.

De har en tendens til å blande seg opp i andres saker og det gjør at folk blir lett irritert, men dette gjør de faktisk for å hjelpe, ikke av vond vilje.

 

Treapen, 1944 og 2004

Treapene er gløgge og skarsindige.

De er smarte og talentfulle.

De kommuniserer lett og har en logisk sans som er imponerende.
De liker å forske og er tålmodige i sitt arbeid.

 

Ildapene, 1956 og 2016

Ildapen er den største flørten.

De elsker å erobre det annet kjønn, det er bare ape-streker, men kan drive seriøse partnere ut i fortvilelse.
Disse apene elsker å dominere, så man må bremse de litt, ellers overkjører de deg totalt.

 

Jordapen, 1908 og 1968

Disse Apene er de mest arbeidsomme, men likevel mangler de alltid penger.

Sløsere er et riktig ord på disse:)
Likevel er de de mest pålitelige av Apene og de er stabile arbeidere.

Om de kan dra nytte av noen så gjør de det, men generøse er de, de husker alle fødselsdager og stiller opp, men om de alltid dukker opp på riktig dag, det er en annen sak...

 

 

Kort om Haner

Det kinesiske tegnet er JI, tegnet for ærlighet.
Hanens time er: 17:00-18.59
Egenskaper: seighet, mot, lidenskap, beskyttende.
Skygger: Bryske, herskesyke og selvhevdende.
Hanens farge er fersken, steinen er diamant.
Haner passer godt sammen med Okser og Slanger
mindre bra sammen med Hare og Ape

 

Metallhanen 1921 og 1981

Disse Hanene er de mest arrogante av Hanene.

De har en logisk sans, men de må sette ideene ut i livet og ikke bare analysere.

Under den selvgode minen er de idealistiske og villige til å hjelpe.

 

Vannhanen 1933 og 1993

Vannhanene er de fredelige av Hanene.

De er grundige og filosofiske, men kan lett bli pedantiske.
Det virker som de har en jevn strøm av energitilførsel og denne tilførselen trenger de, for de er rastløse og liker ikke å slappe av.

 

Trehanen, 1945 og 2005

Trehaner engasjerer seg og er idealister.

Dette er mennesker som kjemper ivrig for en sak og er utrettelige i jakten på rettferdighet.
De er familiekjære, men ofte er de så engasjerte i en sak at de har ikke tid for familielivet.

Noe som kan ende i skillsmisse.

 

Ildhanen, 1957 og 2017

Ildhanen er eksentrisk og galer høyt og ofte.

De er sjarmerende, men ikke diplomatiske.

De går med hodet høyt og ser ut som de tror at verden ble skapt for dem.

Selv om de virker som spradebasser, så er det disse Hanene som virkelig gjør en innsats som gir hurtige resultat.

Ildhaner er gode sjefer, men iltre undersåtter.

 

Jordhanen, 1909 og 1969

Dette er den arbeidsomme Hanen som gjør alt grundig.

De analyserer en situasjon og handler, men de tåler dårlig at andre ikke er like effektive som dem og dette kan gi konflikter i forhold til kollegaer og ansatte.
Familielivet passer denne Hanen dårlig, men må de så må de, for de er ikke redde for å ta på seg ansvar, de er bare redde for å miste friheten.

 

 

Kort om Hunden

Det kinesiske tegnet er GOU, tegnet for trofasthet.
Hundens time er kl. 19:00-20:59
Hundens farge er blekgul og stenen er jaspis.
Kvaliteter: Pålitelig, jovial, hengiven og trofast
Skygger: Gretten og pessimistisk
Tegn som passer for Hunden: Tiger, Hest og andre Hunder
ikke vellykkede: Drage og Geit

 

Metallhunden, 1910 og 1970

Denne Hunden er en meget alvorlig hund.

Den legger planer og følger sine planer til "the bitter end".

Denne Hunden er trofast, både mot sine venner og sine planer.

Den har en høy moral og er seriøs i alt den foretar seg.

 

Vannhunden, 1922 og 1982

Denne Hunden er analytisk og avslører en forbløffende psykologisk innsikt.
Denne Hunden kan være en sløsekopp og regninger prioriteres ikke når lønna kommer.
Deres varme og toleranse gjør dem populære blandt venner og naboer.

 

Trehunden, 1934 og 1994

Trehunden er opptatt av flokken sin og meget tilpasningsdyktig.

De er den mest fleksible av Hundene og er veldig opptatt av å finne sin plass i en utvalgt gruppe.

Siden denne Hunden ikke har den høyeste selvtilliten er den ofte sky overfor fremmede.

De er veldig avhengig av andres ros.

 

Ildhunden, 1946 og 2006

Denne Hunden er selvsikker og dynamisk.
Den er populær blandt det andre kjønn og er ikke den mest trofaste partner i unge år.

De er eventyrlystne og reiser ofte og gjerne.
De er dynamiske og når ofte til topps i karrieren de velger

 

Jordhunden, 1958 og 2018

Denne Hunden er den bedagelige Hunden.

Den er ærlig og grundig i sitt arbeid.

Ofte er den flink til å investere og en god rådgiver i pengesaker.
Siden den er lojal og hengiven får den ofte en stor bekjentskapskrets og er godt likt av alle.

 

 

Kort om Griser

Det kinesiske tegnet er ZHU, et tegn for ærlighet.
Grisens time er 21:00-22.59
Grisens farge er mørkeblå og stenen er ametyst
Kvaliteter er: Oppriktige, kjærlige, humor og godmodighet.
Skygger: depresjon, dovenhet og selvrettferdighet
De som passer sammen med Grisen er: Haren og Geita
Mindre heldig er: Slangen og Hesten

 

Metallgrisen, 1911 og 1971

Denne Grisen er sterk og selvsikker, den er lidenskapelig og den går 100% inn i et hvert forhold.
Ofte tror de at andre er bedre enn det de er og når det går opp for dem at det er feil, så blir de sinte, selv om de andre ikke har gjort seg bedre enn det de faktisk er.

Griser er sterke verbalt og kan fighte meget godt med ord.

 

Vanngrisen, 1923 og 1983

Dette er den snilleste av alle Grisene.

Den er sosial, raus og godhjertet.

Den er gjestfri og har alltid et vennlig ord til alle.

Heldigvis er de ikke naive, de ser hva som foregår og om noen utnytter dem, så går de sin vei, fredelig og rolig, men med bestemte skritt.

 

Tregrisen, 1935 og 1995

Disse Grisene er vennlige og hardt arbeidene.

Siden de har humor og er joviale, så får de lett kontakt med andre mennesker.
Tregrisene er praktiske, jordnære og fornuftige.
De er også gavmilde og rause av sinn og skinn.

 

Ildgrisen, 1947 og 2007

Denne Grisen er faktisk ikke kravstor på egne vegne, selv om det er ildenergi i den.

Den er storsinnet, har humor og ofrer gjerne mye på familie og venner.

Dette er den mest eventyrlystne av Grisene og drømmer alltid om fjerne kyster, men siden den gifter seg ung, så blir det med drømmen.
Om de blir provosert så skriker de og kan være rene bøllene.

 

Jordgrisen, 1959 og 2019

Denne Grisen er glad i mat og glad i det gode liv, den er en livsnyter av rang.
Dette er også en familiekjær Gris, som etablerer seg tidlig i livet og som stortrives med et bedagelig familieliv.